Valper
 
H - KULLET  
 
 
 
 
 
B - Kullet
 
A - Kullet
 
Bilder fra valpekjøpere